Projekt

U projektu „Sojenica“ radi se o inovativnom proizvodu na domaćem tržištu.

Sojenice su u prošlosti, točnije u neolitu, građene uz obale rijeke, jezera i mora, bile glavni tip nastambe. Danas, one nisu samo dio ljudske davne prošlosti, one danas predstavljaju bijeg od užurbanog načina života. One imaju moć vraćanja nekih davnih vremena kada su ljudi imali više vremena jedni za druge, ali i za same sebe.

Projekt „Sojenica“ izravno nastupa paralelno na dva tržišta. Prvi dio veže se uz prodaju BP Sojenice krajnjim potrošačima, a drugi dio fokusira se na kratkoročni najam.

Osnovna ideja BP Sojenice je da se suvremeni dizajn i funkcionalnost prilagodi prirodi i čovjeku. Kupljene BP Sojenice mogu se nalaziti na području Baranje na vodama stajaćicama, točnije na predjelu Podunavlja, parka prirode Kopački Rit, te Stare Drave. BP Sojenice mogu se kupiti na jednoj od navedenih lokacija. BP Sojenice mogu se smjestiti na bilo koju vodu stajaćicu koju kupac smatra poželjnom te za nju ima adekvatnu dozvolu.

Osnovna ideja sojenice je da se suvremeni dizajn i funkcionalnost prilagode prirodi i čovjeku. U samom oblikovanju kuće teži se  napraviti autentičnu i privlačnu kuću, energetski neovisnu, s tradicionalnim elementima u arhitekturi. Takva kuća za kontinentalni i riječni turizam privlačna je kroz cijelu godinu i može zadovoljiti i najzahtjevnije posjetitelje.

Sojenica je idealna za razvoj turizma u nerazvijenim kontinentalnim destinacijama (rijekama) gdje ne postoji mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu, vodu, odvodnju, el. energiju. U eko kući su energetske potrebe za zagrijavanje potrošne tople vode i el. energiju pokrivene solarnom energijom, tj. aktivnim termičkim i fotonaponskim sustavima.

Smanjenje energetskih potreba, primjena obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša u kombinaciji s razvojem turizma u uvjetima izoliranog ruralnog područja, ciljevi su koji se žele postići ovim projektom razvijajući koncept energetski samostojne ekološke kućice na pontonu - Sojenice za turizam na mirnim vodama.

Ekološka kuća energetski neovisna u ruralnom području bez razvijene infrastrukturne mreže, u kombinaciji s obnovljivim izvorima energije, predstavlja model za uspješnu realizaciju strateških odrednica razvitka turizma Slavonije i Baranje.